SDP SREBRENIK

DOSLJEDNO S KARAKTEROM

Predsjedništvo SDP Srebrenik

Predsjedništvo SDP Srebrenik čine:

Nisvet Sejdinović – predsjednik

Alma Muratović – potpredsjednica

Kristina Nurkanović – potpredsjednica

Jasmin Imširović – potpredsjednik

Junuh Mulahmetović – sekretar

Enver Junuzović

Edvin Husarić

Fehret Karić

Edis Kešetović

Izudin Zahirović

Jakub Siočić

Samir Hodžić

Tifaga Taletović

Predsjednici Foruma:

Bešić Halida – predsjednik Foruma žena

Mensur Kešetović – predsjednik Foruma mladih

Agan Husetović – predsjednik Foruma seniora

Također naš drug Sanel Buljubašić obnaša funkciju potpredsjednika Kantonalnog odbora SDP