SDP SREBRENIK

DOSLJEDNO S KARAKTEROM

Biografije kandidata za Gradsko vijeće – Lokalni izbori 2020.godine

U nastavku biografije kandidata SDP Srebrenik za Gradsko vijeće.

  1. Nisvet Sejdinović

Nisvet Sejdinović, rođen u Tuzli 02.12.1976.god. Po struci, dipl.oec zaposlen u Drina osiguranju kao direktor filijale Tuzla. Dugogodišnji društveno-politički radnik, od 1997-2008 vijećnik OV Srebrenik a u jednom mandatu je obnašao funkciju Predsjedavajućeg Općinskog vijeća Srebrenik. Član SDP BiH od 16.03.1993.godine. Osnivač i prvi predsjednik FOM SDP BiH Srebrenik,Trenutno član GO SDP BiH i predsjednik GO SDP BiH Srebrenik.

2. Kristina Nurkanović

Rođena 11.10.1984.godine. Magistar primijenjene matematike .Dodiplomski studij matematike,smjer Opšta matematika, završila na Univerzitetu u Tuzli na PMF-u .Postdiplomski studij također završila na PMF-u, smjer Primijenjena matematika i računarstvo .Zaposlena u Osnovnoj školi „Ivan Goran Kovačić“ u Gradačcu i na Prirodno-Matematičkom fakultetu u Tuzli. Autor pet Zbirki iz matematike üČlan je Glavnog odbora SDP BiH i Podpredsjednica Gradske organizacije SDP Srebrenik.

3. Sanel Buljubašić

Rođen 29.09.1976.godine u Tuzli. Doktor tehničkih nauka iz oblasti mašinstva. Zaposlen u JP Vodovod i kanalizacija Srebrenik. Podpredsjednik Kantononalnog odbora SDP BiH Tuzlanskog kantona.

4. Junuz Mulahmetović

Rođen u Foči, 1954.godine . Penzioner üSekretar GO SDP-a BiH Srebrenik. Dobitnik raznih priznanja i zahvalnica među kojima se izdvaja priznanje Grada – Povelja Grada Srebrenika sa srebrenim grbom. Redovni dobrovoljni davaoc krvi.

5. Halida Bešić

Rođena 19.9.1963.god.u Gračanici . Profesor razredne nastave, zaposlena u O.Š. Rapatnica, stručno zvanje savjetnika . Predsjednica FOŽ-a, GO SDP-a  BiH Srebrenik, podpredsjednica KO FOŽ-a, SDP-a TK . Dobitnica općinskog priznanja za doprinos u razvoju lokalne zajednice.

6. Zlatko Šimić

Rođen 1962.godine u Tuzli . Doktor specijalista interne medicine od 1998.godine . Zaposlen u Domu zdravlja Srebrenik . U ratu kao pripadnik Armije BiH bio načelnik saniteta 21.Brigade Srebrenik . Od 2008-2010.godine bio vijećnik SDP u OV Srebrenik,a od 2010-2014.godine bio poslanik SDP u skupštini TK i obavljao dužnost zamjenika predsjednika skupštine TK.

7. Albina Junuzović

Rođena 20.12.1981.god. u Gradačcu . Po zanimanju profesor bosanskog jezika i književnosti . Diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli 2008.godine . Trenutno zaposlena u JU Gimnazija “Mustafa Kamarić” u Gračanici . Udata, majka dvoje djece.

8. Tifaga Taletović

Rođen 1949.godine. u Podorašju . Po zanimanju diplomirani ekonomista. Oficir Armije RBiH .Za zaslužan rad u rudnicima Kreka odlikovan Ordenom rada . Dobitnik najviših priznanja Grada Srebrenik . Član predsjedništva SDP-a i GO SDP Srebrenik.

9. Jasmina Hodžić

Rođena 06.11.1995. godine u Tuzli . Nakon srednje škole školovanje nastavlja na Filozofskom fakultetu u Tuzli gdje je upisala turski jezik i književnost, te 2018. godine odlazi u Tursku(Ankara) na univerzitet “Orta Doğu Teknik Üniversitesi” , “Middle East Tehnical University” gdje nastavlja svoje školovanje i usavršavanje turskog jezika. 2019. godine diplomirala na Filozofskom fakultetu u Tuzli i stekla zvanje Bacherol turskog jezika i književnosti. Trenutno radi u Bingu.

10. Nihad Ibrić

Rođen 25.05.1960. godine u Sladnoj . Radi u „Majevica” d.d. Tvornica Corn Flips, radno mjesto – šef komercijalne službe . Kao predsjednik MZ Sladna primio nekoliko priznanja za projekte kao što su asfaltiranje puteva, telefonsko povezivanje, izgradnja društvenih domova… Odradio bitne poslove za ugodniji i savremeniji život na selu.

11. Zineta Nišić

Rođena 1955. godine u Dobošnici, općina Lukavac . Radni vijek  provela obavljajući stručne poslove iz oblasti finansija i računovodstva . Radila u Fabrici sode Lukavac, u Progresu Lukavac, u SIZ-u kulture i fizičke kulture, Lukavac . Od 1982. godine bila zaposlena u Ingramu dd Srebrenik, pa sve do odlaska u penziju 31.12.2019.godine . Godine 1995 stekla zvanje certificiranog računovođe . Ima registrovan servis za pružanje računovodstvenih usluga od 1995.godine.

12. Mensur Kešetović

Rođen 10.11.1995. godine u Tuzli . Diplomirani ekonomista, smier – Finansije, bankarstvo i osiguranje . Predsjednik foruma mladih SDP BiH Srebrenik . 2014. godine osvojio prvo mjesto na državnom takmičenju srednjih „ Ekonomskih škola” . Zaposlen kao Team leader u HT Eronetu.

13. Jasminka Kenović

49 godina, živi u NN Kiseljak . Udata, majka dva sina . Po zanimanju kožarski tehničar . Zaposlena u fabrici namještaja doo Benko.

14. Edvin Husarić

Rođen 01.08.1972.godine u Tuzli . Stalno nastanjen u Dubokom Potoku . Završio elektrotehničku skolu u Tuzli ,smjer tehničar elektroenergetike. Pripadnik Armije BiH u toku ratnih dešavanja od 1992.godine do 1995.godine . Oženjen  i otac dvoje djece. Nezaposlen.

15. Izudin Zahirović

Rođen 11.09.1966.godine u Ljenobudu . Osnovnu školu pohađao u Dubokom Potoku . Srednju medicinsku školu i Medicinski fakultet završio u Tuzli, te 1993. godine stekao zvanje Doktor medicine . Kao pripadnik ARBiH, od 1994- 1996. g. radio kao ljekar u Ratnoj bolnici Gradačac . Od 1993. godine radi u JZU Dom zdravlja Srebrenik kao doktor medicine i specijalista porodične medicine, a u periodu od 2013.- do kraja 2017.god. obavljao funkciju direktora Doma zdravlja kao Top menadžer u zdravstvu.

16. Mediha Sinanović

Rođena 17.10.1977.godine u Gračanici . Osnovnu školu završila u Sokolu,a opću gimnaziju “Dr.Mustafa Kamarić” u Gračanici . Zvanje profesora stekla na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli 2003.godine . Po završetku studija počinje raditi u JUOŠ”Sladna” na radnom mjestu nastavnika historije i geografije . Na mjestu predsjednika sindikalne podružnice bila od 2008.godine do 2016.godine kada je imenovana za direktora JUOŠ “Sladna” sve do 13.05.2020.godine.

17. Mirnel Zukić

Rođen 01.10.1988. godine u Tuzli . Nastanjen u mjestu Previle . Završio srednju Elektrotehničku školu, smjer Električar u JU Elektrotehnička škola Tuzla. Trenutno zaposlen u Drina Osiguranju u Srebreniku.

18. Fata Hasanović

Rođena 05.05.1993.godine u Tuzli . Pohađala Prvu osnovnu školu u Srebreniku, te Ekonomsku školu, smjer Poslovno-pravni tehničar u JU Mještovita srednja škola Srebrenik . Prvi ciklus studija završila na Pravnom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Mostaru gdje je stekla zvanje Bachelor prava . Stručno ospobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa stekla u Općinskom sudu Tuzla gdje je radila na privrednom, građanskom i izvršnom referatu te u Općini Srebrenik  u Službi za opću upravu i zajedničke poslove . Drugi ciklus studija pohađa na Pravnom fakultetu Univerziteta u Sarajevu na smjeru Maloljetničko prestupništvo. Trenutno nezaposlena.

19. Azmir Mustafić

Rođen 29.01.1997. godine u Tuzli . Trenutno nastanjen u Špionici a porijeklom iz Srebrenice . Završio gimnaziju u JUMSŠ Srebrenik te završio prekvalifikaciju za medicinskog tehničara u MSŠ Gračanica . Trenutno zaposlen kao trgovac na benzinskoj pumpi TRGO SANTOVAC kao prodavač.

20. Edis Kešetović

Rođen 1983. godine u Tuzli . 2003. godine završio srednju elektrotehničku školu u Tuzli . Zvanje profesora tehničkog odgoja i informatike stekao 2007.godine na Univerzitetu u Tuzli . Zaposlen kao profesor u osnovnoj školi u Brodu . Bio predsjednik FOM-a SDP Srebrenik 2012.-2016. godine, podpresjednik FOM-a KO SDP BiH Tuzla 2016-2018. . Član predsjedništva GO SDP Srebrenik.

21. Nijaza Vejzović

Rođena 24. 9. 1961. godine u Podorašju,općina Srebrenik . Profesor razredne nastave . Zaposlena u Javnoj ustanovi Osnovna škola ‘ Tinja” u Tinji . Podpredsjednica sam FOŽ ,GO SDP BiH Srebrenik . Svojim poslovnim i društvenim aktivnostima motivišem mlade da ostanu u svojoj domovini.

22. Dževad Gergić

Rođen 02.10.1970. godine . Od 1992. do 1995. godine proveo u OSABiH . Po zanimanju prodavač mješovite robe . Trenutno nezaposlen.

23. Hatidža Barčić

Rođena 27.01.1981. godine u Tuzli . Osnovnu i srednju školu završila u Srebreniku . Po stručnoj spremi ekonomski tehničar . Obavljala niz poslova u firmama Gipsmont, Sinbra, Belamionix kao prodavac, administrativni radnik u vezi sa finansijama, računovodstvom, te posjeduje izuzetno bogato iskustvo iz ovih oblasti . Zaposlena u privatnoj firmi “Dom smreka” kao računovođa-knjigovođa . Posjeduje licencu certificiranog  računovodstvenog tehničara od 2013. godine i veoma visok stepen znanja računarskih programa.

24. Alija Husić

Rođen 1948. godine u Ćehajama . Dugogodišnji aktivista SDP-a, i podpresjednik Foruma seniora SDP-a Srebrenik . Radni vijek proveo u organizaciji ” KLAS” Srebrenik, gdje je  bio nagrađivan za svoj rad . Učesnik mnogih infrastrukturnih akcija i dobitnik mnogobrojnih priznanja od strane Mjesne zajednice i općine Srebrenik . Penzioner.

25. Samed Kavgić

Rođen 26.04.1989.godine u Tuzli . Stalno nastanjen u Gornjem Srebreniku. Završio srednju školu – smjer automehaničar 2007. godine . Trenutno zaposlen u JU Druga Osnovna škola Srebrenik.

26. Amra Hodžić

Rođena 06.06.2001. godine u Tuzli . Živi u Podorašju . Pohađala devetogodišnju osnovnu školu u Podorašju, te svoje dalje školovanje nastavila u Medicinskoj školi u Tuzli gdje je nakon završetka školovanja dobila zvanje medicinske sestre/tehničara . Kćerka demobilisanog borca . Trenutno nezaposlena.

27. Dženeta Islamović

Rođena 17.08.1989 godine u Tuzli . Nastanjena u Gornjoj Tinji . Završila srednju Ekonomsku školu,smjer ekonomski tehničar u JUMSŠ Srebrenik . Trenutno nezaposlena.

28. Amra Salibašić

Rođena 28.01.2000. godine u Tuzli. Nastanjena u Donjem Srebreniku. Završila srednju Ekonomsku školu,smjer poslovno-pravni tehničar u JUMSŠ Srebrenik . Trenutno nezaposlena . Kćerka demobilisanog borca.

29. Esed Krkić

Rođen 25.04.1964. godine .Osnovnu i srednju školu – elektrotehničku, završio u Labinu, Republika Hrvatska. Dugogodišnji uspješan rad u struci. 1997.godine vratio se u BiH i tu trenutno živi. Trenutno zaposlen u doo „Elvik”.

30. Mensur Kurtić

Rođen 08.11.1965. godine u Zahirovićima . Trenutno živi u Tinji gdje je završio osnovnu školu . U Tuzli završio srednju školu, smjer mašinski tehničar . Na Filozofskom fakultetu u Tuzli i Bijeljini stekao zvanje profesora razredne nastave . Trenutno radi u JU OŠ (učitelj, savjetnik), određeni vremenski period radio kao direktor u JU OŠ “Podorašje” . Učesnik  odbrambeno oslobodilačkog rata od 92-95. godine . Učestvovao u radu na promociji društvene zajednice u kojoj živi, te sportskog kolektiva NK Mladost Tinja.

31. Daniela Bešić

Rođena 15.06.1989. godine u Tuzli . Srednju školu završila u JUMSŠ Srebrenik i stekla zvanje ekonomski tehničar . Dodiplomski studij završila na Univerzitetu u Tuzli -Ekonomski fakultet i stekla zvanje bachelor ekonomije . Volonterski i radni staž odrađen u JP “9 Septembar”,  DD “Ingram” Srebrenik i DOO “Bingo” Tuzla . Trenutno nezaposlena.

32. Suad Jašarević

Rođen 8.7.1967.godine u Srebreniku . Na fakultetu za tjelesni odgoj i sport stekao stručno zvanje magistra društvenih nauka iz područja fizičke kulture . Zaposlen u JU Osnovna škola Sladna . Profesionalni nogometaš od 1989. do 2002. godine . Dugogodišnji kapiten fudbalskog kluba Sloboda . Obnašao dužnost direktora JU SRC Srebrenik.

33. Samir Hodžić

Rođen u Brčkom 28.12.1966 godine . Osnovnu školu završio u Dubokom Potoku . Medicinsku školu i Medicinski fakultet završio u Tuzli . Magistar medicinskih nauka i asistent na Medicinskom fakultetu . Od 1996. do 2001. godine radio u Domu zdravlja u Srebreniku u hitnoj službi kao doktor medicine . Od 2001. godine zaposlen u UKC Tuzla gdje i sada radi kao primarijus, specijalista anestezije, reanimacije i intenzivnog liječenja . Autor i koautor više od 20 stručnih indeksiranih radova i publikacija. Bio pripadnik Armije BiH.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *