SDP SREBRENIK

DOSLJEDNO S KARAKTEROM

Program rada kandidatkinje Alme Muratović za Gradonačelnicu Grada Srebrenik

Predstavljamo skraćenu verziju Programa rada kandidatkinje SDP-a za Gradonačelnicu Grada Srebrenik. Jedina politička opcija koja ide sa konkretnim Programom za lokalne izbore 2020.godine.

PROGRAM RADA 2020. – 2024. GOD. (Sažetak)

PRIVREDA I RADNICI

”Razvoj grada  zasniva se na principu da osnovni resurs predstavljaju kadrovi. To su mladi obrazovani kadrovi svih struka koji ne služe samo kao rasadnik kadrova za javnu upravu i javna preduzeća, nego i privatnim poduzetnicima, koji zavise o povoljnim lokalnim uslovima u stvaranju prosperiteta, profita i opće dobiti u cjelini. Gradska uprava  ima zadatak i ključnu obavezu u stvaranju povoljnog poslovnog okruženja za osnivanje, rast i razvoj preduzeća koji mogu i moraju obezbjediti ostanak radno sposobnog stanovništva u domovini. Stvaranjem povoljnog poslovnog ambijenta za privrednike sa jedne strane i njihov korektan odnos prema stručnim radnicima svih profila uz adekvatno obezbjeđenje materijalnih sredstava za njihov život sa druge strane predstavljaju garant ostanka radno sposobnog stanovništva u BiH.“

PRAVCI DJELOVANJA – AMBIJENT ZA NOVA RADNA MJESTA

 • Gradonačelnik u službi privrede i obrta – uska saradnja sa privrednicima i obrtnicima, bezrezervna podrška očuvanju radnih mjesta i podrška privredi za otvaranje novih radnih mjesta,
 • Povezivanje Grada Srebrenika sa geopolitički sličnim općinama i gradovima u BiH i okruženju, a onda i sa općinama i gradovima zemalja Evropske unije sa ciljem stvaranja političkih i privrednih veza koji bi poticali razvoj Grada Srebrenika,
 • Jačanje postojećih javnih preduzeća i otvaranje novih u cilju efikasnijeg djelovanja i smanjenja troškova rada – orjentacija ka samoodrživom razvoju,
 • Poticajne mjere i otklanjanje administrativnih barijera u otvaranju obrtničkih djelatnosti,  vezanih za dokumentaciju koju izdaje grad,
 • Formiranje savjetodavno-informativnog servisa za poduzetnike-otvaranje kancelarije za LER (lokalni ekonomski razvoj),
 • Razvoj sektora socijalnog poduzetništva – saradnja sa nadležnim ministarstvima na stvaranju uslova za zapošljavanje mladih bez roditelja ili u stanju socijalne potrebe, rehabilitacija invalidnih osoba, žensko poduzetništvo,
 • Rad organa javne uprave mora biti orjentisan prema građanima, sa jasnim provođenjem zakonskih procedura i korištenje modela ”utvrđeni rok rješavanja predmeta”,
 • Donošenje strateških dokumenata na nivou grada i to:
  • Strategija razvoja grada Srebrenika –  ”Urbanizacija grada Srebrenika dostojna uslovima za život Čovjeka”,
  • Strategija razvoja temeljena na srednjovjekovnoj historiji grada Srebrenika,
  • Strategija za mlade grada Srebrenika,
  • Strategija za osobe treće životne dobi grada Srebrenika.

Alma Muratović, kandidatkinja SDP-a za Gradonačelnika Grada Srebrenik

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA

VODA I KANALIZACIJA

Strateško rješavanje pitanja vodosnabdijevanja svih građana grada Srebrenika – Nastavak realizacije Projekta magistralnog cjevovoda prema izrađenoj projektno-tehničkoj dokumentaciji. Srebrenik – Previle, izgradnja sistema kanalizacije sa postrojenjima za prečišćavnje u područjima gdje nisu izgrađena u cilju zaštite izvorišta pitke vode i zaštite zdravlja ljudi.

PUTNA INFRASTRUKTURA

 • Prioritetno rješavanje sigurnog pristupa učenika svim osnovnim školama na području grada Srebrenik izgradnjom pješačkih staza, horizontalne i vertikalne signalizacije,
 • Izgradnja asfaltnih, poljoprivrednih i turističkih putnih pravaca u skladu sa prioritetnim potrebama,
 • Projekat kružnih tokova na području Grada Srebrenika,
 • Izgradnja pješačkih nadvožnjaka/podvožnjaka preko magistralnog puta u gradu Srebreniku,
 • Izgradnja i obnavljanje puteva za pristup poljoprivrednom obradivom zemljištu.
Oficijelni video kandidatkinje Alme Muratović

POLJOPRIVREDA

 • Provođenje poticajnih mjera u oblasti poljoprivrede sa povećanjem sredstava u budžetu Grada za ovaj vid namjene,
 • Raditi na organizaciji otkupa poljoprivrednih proizvoda i obezbjeđivanje poticaja za otkupljene proizvode,
 • Unaprjeđenje poljoprivredne proizvodnje sa naglaskom na direktnom novčanom poticaju samostalnoj poljoprivrednoj djelatnosti,
 • Ukidanje administrativnih barijera kod prijave poticaja, obezbijediti svu potrebnu dokumentaciju na jednom mjestu,
 • Subvencioniranje registracije poljoprivrednog gazdinstva, sufinansiranje troškova za 1 godinu dana,
 • Regionalni sajam pčelarstva i besplatna analiza za članove udruženja pčelara Srebrenik.

SOCIJALNA POLITIKA I ZDRAVSTVO

 • Programski projekat Gradonačelnika u ovom mandatu je nabavka CT aparata za potrebe Doma zdravlja Srebrenik,
 • Raditi na realizaciji ideje osnivanja regionalnog dijagnostičkog centra u Domu zdravlja Srebrenik, kao i otvaranje punkta Hitne medicinske pomoći u Tinji,
 • Izgradnja Javne ustanove – Dom za starije osobe.

BORAČKA POPULACIJA

Uvesti ista prava za sve demobilisane borce, RVI i porodice Šehida i poginulih boraca na području Srebrenika

OBRAZOVANJE, KULTURA, SPORT I TURIZAM

”Sport u službi građana”, sport doživljavati kao lično zadovoljstvo svakog građanina, a ne kao materijalni status pojedinca.

Sport stvara nove duhovne vrijednosti, promoviše Grad, okuplja mlade ljude i kao takav zaslužuje posebnu pažnju u društvu i materijalnu pažnju u bužetu Grada.

 • Organizacija manifestacije Srebrenik Tour – Biciklistička manifestacija Majevica MTB,
 • Projekat ”Obdanište – Odgovornost prema našim nasljednicima”.

STARI GRAD ”GRADINA”, učiniti prepoznatljivim simbolom grada Srebrenika ali i Sjeveroistočne Bosne, kao jednim od generatora razvoja samog grada kroz turizam, istorijsko naslijeđe i obrt.  

Međunarodna naučna konferencija – BOSNA u srednjem vijeku, fokus na Tvrtka Prvog.

PLAN I REALIZACIJA BUDŽETA

Plan i realizaciju budžeta u programskom periodu svesti u realne okvire a isti uvećati kandidovanjem projekata prema financijskim izvorima viših  nivoa vlasti i pristupnih fondova.

DO POBJEDE!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *